wz

 

TOPlist

J. Bezák insitný umelec,

narodený v H.Chlebanoch 13. 2. 1939

 

 

Umenie je pojem široký a vo svojej podstate nejednoznačný.

Umenie je dar bohov a umelec je ich tlmočník.(Platón)

Umenie má schopnosť dať mysli určitú mravnú povahu. Umenie plní túto svoju funkciu pomocou napodobovania (mimesis) ľudských citov a konaní.(Aristoteles)
V rámci všeobecne prijímaných interpretácií toho, čo to umenie vlastne je, môžeme umenie rozdeliť do niekoľkých kategórií a podkategórií.
Umenie je úniková aktivita, ktorá nahradzuje pravé ukojenie pohlavného pudu. Umelcova radosť z tvorenia je náhrada úspešnej súlože. Umelec je úchylná, nezdravá osobnosť. (Sigmund Freud)

Umenie je jedno z rozvinutí pravdy. Umenie má predbežný charakter (podobne ako kresťanské náboženstvo), pretože vplýva do absolútneho vedomia (ducha), musí byť nahradené absolútnym vedomím ducha. (Hegel)
Umenie je krajšie a pôsobivejšie ako život, lebo nám predvádza ľudský život v koncentrovanej podobe. Kvôli tomu sa však nemôžeme vzdať pôžitkov zo života, lebo ten je skutočný, zatiaľ čo umenie predvádza vymyslený život.(Matuška, A.)
Umenie vyjadruje harmóniu. (pytagoreizmus)

Umenie je produkt predovšetkým troch rozhodujúcich faktorov: rasy, prostredia a dejinnej chvíle. (Hyppolite Taine)


Insitné umenie

Čo je insitné umenie?

Čo  sa píše v synonymickom   slovníku slovenského jazyka?

Synonymá slova „insitný” v slovenskom synonymickom slovníku
insitný p. naivný
2naivný

1. ktorý príliš zjednodušujúco a dôverčivo pristupuje ku skutočnosti,
ktorý ju nevie reálne odhadnúť a zvážiť; svedčiaci o takomto prístupe
(op. reálny, vecný, triezvy)
• prostomyseľný
• prostoduchý
• prostodušný: nesmieš byť taký naivný, prostoduchý a každému uveriť; kládol nám prostomyseľné, prostodušné otázky

• detinský

• detský

• kniž. infantilný (na úrovni dieťaťa): máš naivné, detinské predstavy o svete; vyznačoval sa detinskou, detskou prostotou; detinský, infantilný čin

• pejor. hlúpy: naivná, hlúpa dôverčivosť
p. aj dôverčivý; prostý1
2. ktorý tvorí al. je tvorený na základe prirodzeného talentu,
bez osobitnej odbornej prípravy
neškolený
• neučený

laický: naivné, neškolené, neučené maliarstvo; naivné, laické umenie
insitný: výstava insitných maliarov
• náturistický (ktorý sa učil sám; ktorý vytvoril samouk): náturistický sochár
 

(insitné umenie) citujem
kategória neprofesionálneho výtvarného prejavu, ktorého tvorcovia vychádzajú z osobitého chápania sveta, sledujú vlastné citové obohatenie bez ohľadu na vývojové tendencie súdobých estetických kritérií a noriem. Naivné umenie ako osobitú oblasť umeleckej aktivity si začala začiatkom 20. storočia všímať vo Francúzsku umelecká avantgarda, najmä prostredníctvom jeho najvýznamnejšieho predstaviteľa colníka Rousseaua. Naivní umelci boli tiež označovaní ako laickí, sviatoční, nedeľní maliari, maliari prostého, čistého srdca i moderní primitívi. Termín insitní umelci, z latinského insitus – samorastlý, pôvodný, vrodený, neškolený, nahrádzajúci označenie naivný – sa u nás presadil v 60. rokoch zásluhou medzinárodných prehliadok Trienále insitného umenia, organizovaných Slovenskou národnou galériou v Bratislave, ktorá odvtedy systematicky buduje zbierku diel naivných umelcov a usporadúva jeho medzinárodné prehliadky. Formy analogické s naivným umením jestvovali na Slovensku aj v minulosti – napríklad maľby vývesných a streleckých štítov, jarmočných šiatrov a cirkusových atrakcií, maľba a výzdoba dedinských kostolíkov, prospektov k betlehemom. V sociálnej štruktúre insitných tvorcov sú zastúpení ľudia rozmanitého povolania, vzdelania i veku. Odlišné sú aj ich vzťahy k realite, ktoré sa pohybujú od úsilia dokumentovať reálnu skutočnosť (naivní realisti), cez voľnejšie inšpirácie vlastnou fantáziou až po prekračovanie hraníc imaginatívnej abstrakcie. Vo vzťahu k ľudovému umeniu, ktoré je v klasickej podobe charakterizované kolektívnosťou a tradicionalizmom, a k amatérskemu prejavu, ktoré sa vyznačuje úsilím vyrovnať sa profesionálnemu umeniu, možno naivné umenie chápať ako prejav čistej individuality. Umelecké kategórie ako profesionálny, insitný, ľudový sú oddelené pohyblivými hranicami a majú mnoho prechodných foriem. Medzi najvýznamnejších predstaviteľov naivného umenia na Slovensku patria: Juraj Lauko (1894 – 1974), povolaním mäsiar, Ondrej Šteberl (1897 – 1977), povolaním poštový doručovateľ, Anna Ličková (1895 – 1979), žena z domácnosti, Július Považan (1926), pediater, Jozef Lackovič (1924), banský inžinier a mnohí ďalší.(
doplním.Cezmín)poznámka:(sem medzi mnohých ďalších patrí aj Jozef Bezák učiteľ hudby (1972), ktorého žiadny obraz nebol SNG darovaný, takže sa v SNG nenachádza žiadny jeho obraz. Cezmín).(Autor:Oľga Danglová)
Zdroj:https://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/naivne-umenie

Citujem:


AMATÉRSKA TVORBA

tvorba pestovaná zo záľuby, na vlastné uspokojenie, nie ako povolanie, prevažne bez nároku na finančnú odmenu. Venujú sa jej amatéri – neškolení jednotlivci, samoukovia s istými vrodenými schopnosťami kreativity. Osobitejšia časť amatérskej tvorby sa vydáva za naivné umenie. Amatérske umenie sa odlišuje od umeleckých aktivít diletantov, ktorí sa usilujú nekvalifikovane napodobňovať umenie profesionálov. Amatérmi boli do istej miery i ľudoví tvorcovia, interpreti v rôznych oblastiach umeleckých aktivít: výtvarnej (rezbári, maliari), slovesnej (rozprávači, veršovníci, písmaci), hudobnej a pohybovej. Popri hlavnom zamestnaní v poľnohospodárstve sa zaoberali umeleckými aktivitami zo záľuby, prípadne pre zárobok.(Autor:Oľga Danglová)
https://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/amaterska-tvorba

Myslím si,každý kto si prečíta vysvetlenia zo slov jazyka obsah slov a pani Olinky Danglovej, pochopí čo je insitné umenie a kto vlastne bol náš Jozef Bezák, ktorý sa v našej obci narodil a osobitým spôsobom prejavil to, že jeho duch je činný a tvorivý, že používa svoj mozog na premýšľanie a videnie vo vyšších sférach.

I dnes platí, že je ťažšie vytvoriť a  povedať jednoduchú otázku, ako na otázky iných odpovedať.

Pri množstve ľudí-  dedinčanov, bez akéhokoľvek umeleckého cítenia sa tvorí veľmi ťažko a keď sa tvorivému duchu podarí niečo vytvoriť, čo nájde inde uznanie, tak nastúpi primitívna neprajná ľudská závisť, aby tvorcu znechutila v jeho práci a aby ponižovala jeho tvorivosť, že však len pajty kreslil, také hlúpe poznámky keď človek počuje, tak by udrel toho, čo to hovorí najradšej po papuli, to je fakt, s tuposťou je márny a zbytočný boj tupci vždy budú len tupcami a s takými sa nemienim zapodievať vo svojom duchu, vonkoncom si nezaslúžia žiadnu moju pozornosť ani reakciu, nemienim na kydy reagovať vonkoncom, tým končím svoje upozornenie  na význam slov umenie a insitný a  objasňovanie  čo je insitné  umenie.

Kto má seriózny záujem o svoje  samovzdelávanie, ten si informácie vyhľadá na internete aj sám.

to je holý fakt!

Mne však na rozdiel od stupídnych ľudí, dobrá vôľa stále ešte nechýba a pre tých, čo majú záujem o niečo seriózne rada vytvorím odkazy, kde môžu nájsť informácie o uvedenej téme insitné umenie a umenie ako také.

olejomalba portrét od ins. maliara J. Bezáka


Odkazy:
http://www.insitneumenie.sk
https://www.sng.sk/sk/zbierky/moderne-a-sucasne-umenie/insitne-umenie
http://www.slovackizavod.org.rs/vizuelna-umetnost/naiva
http://www.slovackizavod.org.rs/kulturno-nasledje/galerije/privatne-galerije/galerija-babka
http://www.slovackizavod.org.rs/narodna-kultura/kulturno-umetnicka-drustva/1980
http://www.slovackizavod.org.rs/pozoriste/scene/1548
http://www.slovackizavod.org.rs/kultura-i-sira-javnost/podrska-kulturi-za-decu-i-omladinu/omladinska-udruzenja/1525
https://www.sng.sk/sk/vystavy/652_michal-skrovina-pribehy-spomienky
https://www.sng.sk/sk/vystavy/757_julius-povazan-1926-2011-dolovanie-zlata-a-ine-pribehy-v-tvorbe-nestora-slovenskeho-insitneho-umenia
https://www.sng.sk/sk/vystavy/1043_jan-hruska-zo-zbierky-insitneho-umenia-v-slovenskej-narodnej-galerii
https://www.sng.sk/sk/vystavy/1266_medzi-selankou-a-dramou
https://www.sng.sk/sk/programy/_1599_nedelna-selanka-komentovana-prehliadka-vystavy
https://www.sng.sk/sk/programy/_1446_komentovana-prehliadka

 


Odkazy na moje weby
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
Veľká noc v kresťanských zvykoch: http://velkanoc.czweb.org 
Prežila svoju smrť - Glória Polo: http://gloriapolo.czweb.org 
Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.com
Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
Kelti-Jánska noc v histórii:
http://cbjanskanoc.ic.cz
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
Obec H.Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz
Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org 
Príroda: http://agika.szm.com 
   Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.wz.cz 
Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk 
Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
Späť | Dopredu

Rov na cintoríne v Chynoranoch.

 

 

Tento chlapček je J.Bezák a foto je z H. Chlebian v jeho ranom detstve, čo si nemohol pamätať.

trpel pre vieru v Boha za tvrdej červenej totality tak, že ho kvôli tomu, že hral v kostole na organe a viedol farský spevácky spevokol vyhodili zo zamestnania, teda zo školstva, nemohol viac robiť učiteľa hudby, čo patrične aj vyštudoval a na čo mal vzdelanie urobené, zostal bez akýchkoľvek prostriedkov pre život, tak ho odsunuli na okraj spoločnosti, nemal z čoho žiť s rodinou, presunuli ho na ťažkú prácu to vzhľadom k jeho útlej postave malo ťažké následky na jeho zdraví, celkom vychudnutý s porušeným imunitným systémom a sústavnými vírusovými a infekčnými chorobami, ktoré ho trápili a oberali o akékoľvek sily, tela aj ducha   napokon 22. 4.19997 zomrel.

Česť jeho pamiatke!

 

Mapa Chlebian: http://www.tic.sk/horne-chlebany-okres-topolcany.html

by Cezmín Slovakiaakia 2018 cezmin.wz.sk

Mládež chynorianskana stĺpe!