wz

H O R N É   CH L E B A N Y    S PRVOU PÍSOMNOU ZMIENKOU Z  r.  1328

 

Adresár kontaktov na OcÚ niektorých obcí
jancekova@topolcany.sk                    
ouardanovce@wircom.sk                     
obecbelince@stonline.sk                   
ocubiskupova@stonline.sk                  
oublesovce@wircom.sk                      
obecbojna@stonline.sk                     
celadince@stonline.sk                     
svornost@stonline.sk                      
dvoranynadnitrou@stonline.sk              
hornechlebany@zoznam.sk                   
obecnyurad_horneobdokovce@stonli          
obec.horne.stitare@stonline.sk            
ocu.hrusovany@stonline.sk                 
oujacovce@bestnet.sk                      
obeckamanova@stonline.sk                  
obeckoniarovce@zoznam.sk                  
obeckovarce@zoznam.sk                     
ocukrnca@stonline.sk                      
obeckrtovce@azet.sk                       
krusovce@stonline.sk                      
kuzmice@centrum.sk                        
obeclipovnik@wircom.sk                    
oculudanice@obecludanice.sk               
ou.mripnany@stonline.sk                   
nemcice@nemcice.sk                        
uhlarova@centrum.sk                       
ocunblatnica@wircom.sk                    

obecns@orangemail.sk                      

obecoponice@orangemail.sk                 
oresany@wircom.sk                         
obec.prasice@wircom.sk                    
ocu.praznovce@stonline.sk                 
obecpreselany@stonline.sk                 
ou@radosina.sk                            
ocu.rajcany@stonline.sk                   
ocu@obecsolcany.sk                        
solcianky@naex.sk                         
obecsulovce@stonline.sk                   
ousvrbice@zoznam.sk                       
ousalgovce@wircom.sk                      
tesare@tesare.sk                          
obec@urmince.sk                           
ouv.dvorany@centrum.sk                    
velkeripnany@stonline.sk                  
velusovce@stonline.sk                     
ouvozokany@wircom.sk                      
ocuzavada@stonline.sk                

KONTAKT
Mail : hornechlebany@seznam.cz 

Mapa Chlebian: http://www.tic.sk/horne-chlebany-okres-topolcany.html

http://slovakregion.sk/horne-chlebany

ODKAZY
 
na moje www stránky
 
Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
 Moji psíkovia
: http://mikinka.czweb.org
 Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
 Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
 Jánska noc v histórii:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
 
Obec Horné Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz 
 Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
 Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz 
 Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.czweb.org 
 Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
 Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
 Milujem pani P.: http://milujempanip.wz.cz a
http://eufrosyne.wz.cz 
 Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
 
Vianoce - história, zvyky: http://vianocechristmas.czweb.org 
 
Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
 Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
 
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
 
Obec Horné Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
 Svadba - Wedding - starejší Chlebian:
http://svadbask.unas.cz

 Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.sk a
http://agika.szm.com 
 
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
 
Olympionik z Liptova: http://olympionikholub.wz.sk 
 Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.wz.cz 
 Dieťa a jeho práva:
http://dieta.czweb.org 
 Bulldog english:
http://buldog.czweb.org

[ Späť | Dopredu ]